Statuten

De stichting Hartenweek is geinstalleerd!

Vorige week hebben we de oprichting van de Stichting Hartenweek getekend bij het notariskantoor. Voorlopig beginnen we de stichting met de 3 verplichte bestuursfuncties: voorzitter (Elise), secretaris (Magalie) en penningmeester (Claudia). Het idee is om in de toekomst het bestuur te verstevigen met enkele extra bestuursleden.