Wat doen wij?

Stichting Hartenweek, voor 100% bestaand uit vrijwilligers, geeft mensen met een verstandelijke beperking en een hartafwijking een onvergetelijke, leuke vakantie.  Deze stichting is in 2018 opgericht en is een vervolg op de vakantieweken die initieel werden georganiseerd door de Nederlandse Hartstichting.

Stichting Hartenweek is een nieuwe, frisse stichting waar men zich richt op deelnemers met een verstandelijke beperking met een aangeboren hartafwijking. Zowel de vrijwilligers als de deelnemers zijn afkomstig van de voormalige vakantieweken die door de Nederlandse Hartstichting  werden georganiseerd en hebben dus ruime ervaring op dit gebied.

Tijdens de week heeft iedere vrijwilliger zijn of haar eigen taak. Van tevoren is iedereen op de hoogte wat van hem of haar wordt verwacht en zodra de eerste deelnemer tijdens de vakantieweek voet op Nunspeetse bodem zet, gaat de geoliede machine in werking.

Medisch team
De arts en verpleegkundige nemen alle medicijnen in ontvangst en krijgen van ouders/verzorgers een overzicht wat hun kind/gast nodig heeft vanwege een bepaalde aandoening. Nadat zij alles in ontvangst hebben genomen, wordt in een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte alles overzichtelijk geplaatst. Deelnemers krijgen op gezette tijden medicijnen of zalfjes uitgereikt. Ook ’s nachts kan het medisch team uit bed worden getrommeld als er zich calamiteiten voordoen. Tijdens een uitje zijn zij degene de een rijdende medische unit meenemen. Vanwege de grote medische kennis kunnen zij de nodige hulp bieden.

Hoofdleiding
De driekoppige hoofdleiding is al ver van tevoren bezig met de organisatie van de vakantieweek. In de maanden voorafgaande aan de week zijn zij bezig geweest met de invulling van de week. Het bedenken van een thema, contact opnemen met gasten en/of parken, attenties kopen voor de deelnemers, etc. Tijdens het begin van de week zijn zij degene die de gasten en ouders/verzorgers  op gepaste wijze ontvangen. Gedurende de week zorgt de hoofdleiding ervoor dat de juiste spullen worden geregeld voor een activiteit, wordt de bus ingepakt als er een uitje op de planning staat en evalueert zij de dag die is geweest en de dag die komen gaat.

Verzorgende staf
De overige vrijwilligers dragen vanaf dag één de zorg voor één of twee vakantiegangers. Bij ontvangst worden koffers naar de kamer gebracht en daarna wordt er samen koffie gedronken. Met de ouders/verzorgers wordt er besproken wat voor de gast belangrijk is. Gedurende de week begeleidt de vrijwilliger de deelnemer op diverse vlakken. Bij het opstaan wordt, mocht dit nodig zijn, geholpen bij het douchen en aankleden. Aan tafel wordt er samen gegeten en lol gemaakt en dit geldt ook bij andere activiteiten. Zorgen dat er een rolstoel klaarstaat, op tijd een natje en droogje verzorgen, maar vooral veel zorg en liefde geven.

Naast de ‘gewone’ taken die ieder op zich neemt, helpt men elkaar uiteraard ook. De verpleegkundige gaat op stap met een deelnemer, een vrijwilliger houdt zich bezig met het filmen van de week. Iedereen let een beetje op iedereen en daar waar een extra paar handen is gewenst, wordt een stapje harder gezet. Dit alles om er zorg voor te dragen dat de lieve en bijzondere vakantiegasten een vakantieweek krijgen waar ze lange tijd op kunnen teren.