‘Vriendje voor een tientje’

Stichting Hartenweek

Een nieuwe stichting. Maar wat we doen is niet nieuw! Na 45 jaar stopt de Hartstichting met vakantieweken voor hartpatiënten met een verstandelijke beperking.

In zo’n vakantieweek krijgen de deelnemers speciale aandacht en worden er op maat gemaakte activiteiten gedaan. Van knutselen tot puzzeltocht tot muziek maken. De bonte avond en een uitje zijn vaste prik. De meeste deelnemers gaan al zo’n 15 tot zelfs 30 jaar mee. Ze leven een heel jaar lang naar deze week toe. Voor de ouders of verzorgenden is zo’n week ook een welkome onderbreking in het jaar. Naast de trouwe deelnemersgroep is de groep vrijwilligers: zeer betrokken en vaak ook al jaren van de partij. Met zoveel ervaring gaat het ons lukken om deze vakantieweek voort te zetten.

Hiervoor hebben we als nieuw opgerichte stichting wel jouw financiële hulp nodig! Vandaar deze actie ‘vriendje voor een tientje’. Iedereen die de stichting en ons doel een warm hart toedraagt, kan zich als vriend(je) aan ons verbinden. Door € 10.- over te maken naar rekeningnummer NL52SNSB0706018281 ten name van Stichting Hartenweek ben je voor 2018 een vriend. Maar elke andere bijdrage, groot of klein, is natuurlijk ook van harte welkom. Je zit verder nergens aan vast.

WIJ HEBBEN JOU(W) HARD(T) NODIG!!!

Wij nodigen je ook uit om deze actie te delen: want vele kleintjes maken het voor ons mogelijk een mooie vakantieweek te organiseren voor onze deelnemers.

Bezoek ons ook op onze website www.hartenweek.nl of like 👍 ons op Facebook.

 

Stichting Hartenweek . Ponyweide 6 . 2727 HL . Zoetermeer
KVK: 70865299 . IBAN: NL52SNSB0706018281 . www.hartenweek.nl