Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren

Stichting Hartenweek biedt een vakantieweek voor mensen met een verstandelijke beperking met daarbij een (aangeboren) hartafwijking. Binnen het aanbod aan vakantieweken zijn wij, voor zover wij weten, de enige stichting die met beide aandoeningen rekening houden.

Deelnemers
Tijdens de week wordt gekeken naar de inzetbaarheid van de deelnemers. De activiteiten zijn laagdrempelig en vragen weinig energie van onze gasten. Daarbij is er altijd gelegenheid om een rustmoment in te lassen. Bij bijzondere weersomstandigheden wordt het programma desgewenst aangepast.
Na aanmelding, dat via het aanmeldingsformulier geschiedt, wordt door de hoofdleiding contact gezocht met de contactpersoon van de deelnemer. Tijdens dit gesprek worden eventuele bijzonderheden van de deelnemer besproken en er wordt gekeken of hij/zij geschikt is voor de vakantieweek. Indien er geen bijzonderheden zijn die deelname in de weg staat, wordt de deelnemer toegevoegd op de deelnemerslijst en ontvangt hij/zij in het voorjaar een uitnodiging voor de vakantieweek.

Vrijwilligers
In principe kan iedereen met een goede gezondheid zich aanmelden als vrijwilliger voor de vakantieweek voor verstandelijk beperkten met een aangeboren hartafwijking. Voor de verzorgende staf is er geen speciale achtergrond gewenst. Alle vrijwilligers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Stichting Hartenweek hanteert een aannamebeleid en heeft een gedragscode. Dit is per mail op te vragen.

Tijdens de week wordt er van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij de deelnemer in de watten legt. ’s Ochtends wordt de deelnemer persoonlijk wakker gemaakt en wordt er, indien nodig, geholpen met douchen en aankleden. Als er bij het eten ondersteuning nodig is, dan wordt dit uiteraard ook van de vrijwilliger verwacht. Bij activiteiten zorgen de vrijwilligers er samen voor dat de benodigde spullen aanwezig zijn. ’s Avonds begeleidt de vrijwilliger de deelnemer richting de kamer en let hij/zij er op dat de deelnemer met gepoetste tanden het bed in duikt.
Een vrijwilliger kan met vragen altijd terecht bij de hoofdleiding, medisch team of andere vrijwilligers. Mocht het niet ‘klikken’ tussen deelnemer en vrijwilliger, ontbreekt er iets of speelt er iets anders, alles kan besproken worden. Het belangrijkste is dat iedereen geniet tijdens de week.

Sponsoren
De Hartenweek wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Aan de ouders/verzorgers van de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd. Dit is nodig om een deel van de kosten, die tijdens de week worden gemaakt, te dekken.
Het huren van een geschikte accommodatie met de daarbij behorende voorzieningen, het huren van rolstoelen en speciale bedden, bezoekjes van gasten die een optreden verzorgen, kosten voor een dagje uit en de daarbij behorende bus en materiaal voor kleine (knutsel)activiteiten, zijn enkele voorbeelden waar Stichting Hartenweek mee te maken krijgt.
Om onze deelnemers een fantastische week te kunnen bezorgen, zou het fijn zijn als u ons daarbij wilt helpen met een financiële bijdrage (zie contact gegevens  onder het kopje ‘contact’).
Indien u dit op prijs stelt, kan uw naam en uw bijdrage op de site worden vermeld. Ook is het mogelijk om u op de hoogte te stellen van de activiteit die, mede door uw bijdrage, heeft plaats kunnen vinden.