HARTENWEEK 2019 KOMT ERAAN!

Het is lang stil geweest op deze website van de Hartenweek, alsof er niks gebeurd is. Maar niets is minder waar!
Er heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden: Hans heeft het secretariaat overgenomen van Magalie, zijn vrouw. Hierdoor blijft het adres voor de stichting voorlopig hetzelfde.

En er is een vakantieweek voor 2019 georganiseerd!
Datum en locatie waren al snel bekend: 28 juli t/m 3 augustus 2019 in “de Duiventil” te Nunspeet. En er hebben zich voldoende deelnemers en vrijwilligers aangemeld.
Maar toen het geld nog…. Het was niet de bedoeling om nog eens een bijdrage van de vrijwilligers te vragen. In overleg met de ouders en verzorgenden van de deelnemers is besloten om de deelnemersbijdrage (weer) te verhogen. Maar ook daar zat een maximum aan.
Door grote inspanning van velen is er voldoende sponsoring binnengekomen om ook de Hartenweek 2019 definitief door te kunnen laten gaan! Met name noem ik de donatie van ASR verzekeringen.
En heel bijzonder is dat we dit jaar ondersteuning mogen ontvangen van HandicapNL, een fonds dat organisaties en projecten steunt voor mensen met een handicap.

Laat de zomer maar komen!!!